Składki na ubezpieczenie będą zbierane przez przedstawiciela InterRISK w następujących terminach:

  • 17 września 2018 r. godz. 10:30 – 11:30 w gabinecie Dyrektora szkoły,

  • 24 września 2018 r. godz. 10:30 – 11:30 w gabinecie Dyrektora szkoły.

Składka wynosi

  • dla klas 1 i 2 - 50 zł.

  • dla klas 3 - 54,70 zł.

Pieniądze zbierają skarbnicy z poszczególnych klas.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ