W związku z brakiem możliwości kontaktu telefonicznego (telefony stacjonarne), prosimy w sytuacjach wyjątkowych (do 13 lipca) o kontakt:

  • Sekretariat 692 328 365
  • Wicedyrektor 660 848 631
KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

BIOLOGIA CHROBRY

PLANETARIUM

SZUKAJ