Dnia 28.05.2024 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego udali się do Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego. Pierwszą część spotkania spędzili na słuchaniu referatów takich osób jak: kurator sądowy, kuratorka oświaty z delegatury w Piotrkowie Trybunalskim, psycholog, mediatorka sądowa oraz funkcjonariusz policji do spraw nieletniej patologii. Głównym tematem wystąpień była szeroko rozumiana przemoc rówieśnicza, której formy i rodzaje były szczegółowo omawiane.

Po wykładach nadszedł czas na przerwę, a po niej rozpoczął się główny punkt programu – debata. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele/opiekunowie włączali się w rozmowy. Samą dyskusję zapoczątkował krótki film przedstawiający wiele rodzajów wspomnianej przemocy, a całość prowadziła funkcjonariuszka policji.

Z tego spotkania nasi uczniowie wynieśli bardzo wiele wiedzy, ale my przypomnimy tylko o najważniejszym. Nie bójcie się prosić o pomoc!

Samorząd Uczniowski

Helpline: 800 100 100

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ