23.02.2019r. w Skierniewicach odbył się II etap Olimpiady Wiedzy o Prawie. Uczestniczyła w nim uczennica klasy 2F Julia Dramińska. Uzyskała ona łącznie 38 punktów, co pozwoliło jej znaleźć się w gronie osób zakwalifikowanych do etapu centralnego.

II etap polegał na rozwiązaniu testu, składającego się głównie z pytań o tematyce związanej z Konstytucją RP oraz zagadnieniami międzynarodowymi. Druga część olimpiady to wypracowanie, w którym należało scharakteryzować referendum ogólnokrajowe oraz lokalne.

Ostateczną decyzję odnośnie osób, które znajdą się w finale, podejmie Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Prawie do 8 marca 2019r.

Piotr Grelowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ