8 - 11 kwietnia 2018 byliśmy w Gdańsku!
Europejskie Centrum Solidarności zabrało nas do czasów stanu wojennego w Polsce Ludowej.
Zabieramy Was w ten czas...

W opinii Wojciecha Roszkowskiego „pod względem prawnym stan wojenny był zamachem stanu” . Andrzej Friszke stwierdza, iż fakt wydania decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego przez Radę Państwa, w trakcie trwającej sesji Sejmu było „złamaniem prawa” , oraz że w istocie „chodziło o faktyczny zamach stanu”.

Zwykli obywatele przeciwni polityce gen. Wojciecha Jaruzelskiego, zaczęli nosić na ubraniu oporniki jako symbol protestu. W wielu polskich miastach ludzie spontanicznie wydawali amatorskimi metodami ulotki i plakaty o treści antyrządowej i antykomunistycznej, a następnie kolportowali je w miejscach publicznych protestując przeciwko rządom terroru i zaistniałej sytuacji.

http://www.ecs.gda.pl/

Janusz Błaszczyk
Szymon Kornacki
Łukasz Świderek

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ