„Dzień moich osiemnastych urodzin był pewną granicą, od której mogłem w pełni uczestniczyć w życiu społeczeństwa obywatelskiego. Duma z tej możliwości była bodźcem zgłoszenia się do konkursu.”- tymi słowami Piotr Stobiecki, uczeń klasy maturalnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim, skomentował swój sukces w II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”- wybory samorządowe. Uczeń, jako jedyny z województwa łódzkiego, będzie jego reprezentantem w finale konkursu, organizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą, 15 marca 2018 roku w Warszawie.

Konkurs rozpoczął się 9 listopada 2017 roku, kiedy 7 819 uczniów z 874 szkół musiało wykazać się swoją wiedzą w teście o prawie wyborczym. Do etapu wojewódzkiego, z „Chrobrego” zakwalifikowała się wtedy połowa ze wszystkich uczestników konkursu z terenu działania Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim, którzy uzyskali co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi. Każdy z nich przygotował kolejno pracę badawczą na jeden, z trzech tematów: „Istota i funkcje samorządu terytorialnego, a system wyborczy (większościowy, czy proporcjonalny)”; „Wybory do organów samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej”; „Udział władzy sądowniczej w organizacji i przeprowadzaniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).”.

Zwycięski dla Piotra okazał się pierwszy temat, a sama praca według Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi Grażyny Majerowskiej -Dudek oraz Komisarza Wyborczego w Łodzi Tomasza Szabelskiego została oceniona najwyżej za właściwą treść merytoryczną, językową oraz za dogłębną analizę przeprowadzonego przez autora pracy badania.

Reprezentant województwa łódzkiego w dniu 5 marca 2018 roku otrzymał nagrodę rzeczową i dyplom z rąk przedstawicieli komisji konkursowej , co pozwala mu przystąpić do III etapu konkursu w Warszawie, gdzie Piotr będzie udzielał ustnych odpowiedzi na pytania zadawane przez członków Państwowej Komisji Wyborczej oraz Szefa Krajowego Biura Wyborczego.

Opiekunem Piotra Stobieckiego w jego ścieżce konkursowej jest jego nauczyciel prof. Piotr Grelowski.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ