Panorama dziedzińca I LO


Obracamy panoramę przeciągając, przybliżamy i oddalamy scrollem lub Shift/Ctrl + lewy przycisk myszy


Powrót