REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Chrobry szkołą nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim: mit czy rzeczywistość? Na szczęście od kilku lat, tj. od wprowadzenia egzaminów maturalnych, nie musimy polegać na subiektywnych opiniach, bowiem każdy może porównać wyniki osiągane przez uczniów w poszczególnych szkołach. Warto więc, Drogi Gimnazjalisto, przyjrzeć się im bliżej.

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego od lat uzyskują najwyższe wyniki spośród wszystkich piotrkowskich szkół. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego jest najwyżej sklasyfikowane wśród piotrkowskich liceów w rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej.

A oto wyniki uzyskane przez uczniów Chrobrego z egzaminów maturalnych w roku 2015 z kluczowych przedmiotów (dla porównania podajemy również średnie wyniki uzyskane przez uczniów liceów ogólnokształcących w całym województwie łódzkim):


Równie ważnym jak wyniki, jest fakt wyboru przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
Dla przykładu: w 2015 roku matematykę na poziomie rozszerzonym zdawało aż 91 uczniów, język polski - 58, biologię - 64, chemię - 51, fizykę - 48, a język angielski aż 131. Z całą pewnością wybieralność przedmiotów maturalnych, z jednej strony wskazuje na aspiracje uczniów, z drugiej zaś, wskazuje na wysoki poziom nauczania w danym profilu.

Szkoła oferuje również możliwość rozwoju uzdolnień artystycznych. Organizowane są imprezy, w których uczniowie mogą wykazać się swoimi umiejętnościami: koncerty, akademie, przedstawienia teatralne i występy kabaretowe. Corocznie wydawany jest tomik poezji, zawierający wiersze tworzone przez uczniów naszej szkoły, a młodzież uzdolniona w dziedzinie fotografii, czy rysunku ma możliwość wystawiania swoich prac na terenie szkoły.

W "Chrobrym" kwitnie również życie sportowe. Od lat szkoła osiąga znaczące wyniki sportowe na terenie Piotrkowa Tryb. Prężnie działają sekcje siatkówki, koszykówki, pływania oraz grupa cheerleaderek, która zdobywa najwyższe laury w zawodach.


Ponadto proponujemy naszym uczniom wiele zajęć dodatkowych, np: koła przedmiotowe, (matematyczne, astronomiczno-informatyczne, języka włoskiego); zajęcia wspomagające przygotowania do matury i udziału w olimpiadach i konkursach, np.: z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, języka polskiego, historii; zajęcia z astronomii w szkolnym planetarium; wyjazdy do teatrów; zajęcia sportowo-rekreacyjne i obozy sportowe; wyjazdy zagraniczne, głównie do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii i Francji.

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego:
• uzyskuje najwyższe wyniki maturalne na terenie Piotrkowa Trybunalskiego;
• przygotowuje uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych;
• uzyskuje od wielu lat wysokie lokaty w rankingu najlepszych szkół w Polsce;
• posiada certyfikat Szkoła z klasą.

I LO współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi, głównie z Politechniką Warszawską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytetem Łódzkim oraz Politechniką Łódzką.

 

 

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIOLOGIA CHROBRY

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

PLANETARIUM

SZUKAJ