w związku z przybyciem do naszego liceum uczniów ze szkoły w Izraelu w piątek 20 października zapraszam wszystkich zaangażowanych w przedsięwzięcie muzyków i osoby recytujące na próby do auli w następujących dniach i godzinach :
18.10.2017 po 4 lekcji
19.10.2017 po 5 lekcji

Ewelina Szamburska

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ