Przedstawiamy poniżej tematykę olimpiad i konkursów z historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie zainteresowani wzięciem udziału w zawodach proszeni są o zgłoszenie się do swoich nauczycieli historii w odpowiednim terminie.

XLIV Olimpiada Historyczna – zgłoszenia do 16 października 2017 r.

Laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z historii, mają prawo do końcoworocznej oceny celującej z tego przedmiotu, oraz praktyczny wstęp na wszystkie studia historyczne w Polsce (m.in. na kierunki administracja, historia, historia sztuki, prawo, psychologia).

liceum.olimpiadahistoryczna.pl

WYBIERAM WYBORY II edycja. Wybory Samorządowe – zgłoszenia do 17 października 2017 r.

Najlepsi uczniowie otrzymają nagrody pieniężne – za pierwsze miejsce 1300 złotych, za drugie - 800, a za trzecie – 600 złotych.

wybieramwybory.pl/konkurs

II Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Historia II wojny światowej: Polskie Państwo Podziemne 1939-1945” – zgłoszenia do 23 października 2017 r.

Za zajęcie miejsca na podium uczestnicy otrzymają nagrody w postaci sprzętu cyfrowego: smartfony, smartwatche, aparaty cyfrowe, głośniki bezprzewodowe bluetooth, power banki itp.

ceh-mysliciel.pl/konkursy

LIX Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – zgłoszenia do 31 października 2017 r.

Finaliści na świadectwie maturalnym (na poziomie rozszerzonym) otrzymują najwyższą notę z wiedzy o społeczeństwie i zwolnieni są z postępowania kwalifikacyjnego na niektóre kierunki najbardziej prestiżowych uniwersytetów. Wśród nagród znajdują się również: atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe oraz staże i praktyki.

owpsw.edu.pl

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii – zgłoszenia do 15 listopada 2017 r.

Nagrodą dla laureatów etapu wojewódzkiego będzie udział w dwudniowej wizycie studyjnej. Zdobywcy I miejsca otrzymają: promesy indeksów na studia, publikacje Instytutu Pamięci Narodowej oraz stypendia naukowe. II i III miejsce zostaną uhonorowane nagrodami pieniężnymi i książkowymi.

olimpiadasolidarnosci.pl

II Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Historia II wojny światowej: Polskie Państwo Podziemne 1939-1945” – zgłoszenia do 23 października 2017 r.

Nagrodami dla uczestników za zajęcie miejsc na podium jest sprzęt cyfrowy: smartfony, smartwatche, aparaty cyfrowe, głośniki bezprzewodowe bluetooth, power banki itp.

ceh-mysliciel.pl/konkursy

Już wkrótce więcej informacji na temat:

Ogólnopolska Olimpiada Tematyczna. Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

olimpiadalosyzolnierza.pl

Henryk Michalski, Janusz Błaszczyk, Piotr Grelowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

BIOLOGIA CHROBRY

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

PLANETARIUM

SZUKAJ